SCORM packages

Topic Name Summary Report
Topic 1 01 - Kedudukan
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Mengenai latitud dan longitud.
 • Menyatakan tempat berasaskan titik persilangan latitud dan longitud.
 • Menentukan kedudukan tempat menggunakan latitud dan longitud.
 • Mengenal zon waktu.
 • Mentakrif zon waktu tempatan dan waktu piawai.
 • Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.
 
Topic 1 02 - Arah, Skala dan Jarak
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Menyatakan arah dengan menggunakan bearing sudutan.
 • Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus.
 • Menukar jarak.
 
Topic 1 03 - Graf
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Mengumpul data.
 • Merekod dan mengumpul maklumat dan data.
 • Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.
 • Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda.
 • Mentafsir jadual dan graf.
 • Mentafsir rajah.
 
Topic 1 04 - Peta
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar iaitu peta pelancongan.
 • Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta.
 • Mentafsir peta bergambar.
 
Topic 1 05 - Taburan Penduduk
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia.
 • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.
 
Topic 1 06 - Perubahan Penduduk
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Memberi definisi perubahan penduduk.
 • Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi.
 • Merumuskan perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan.
 
Topic 1 07 - Migrasi Penduduk
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Menerangkan migrasi penduduk.
 • Menerangkan pola migrasi penduduk.
 • Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk:
  • luar bandar ke bandar
  • luar bandar ke luar bandar

 
Topic 1 08 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Menyenarai dan menghurai kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber tersebut dengan contoh.
 • Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang.
 
Topic 1 09 - Petempatan
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
 • Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.
 • Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia.
 • Memahami fungsi petempatan negara Malaysia.
 • Memahami fungsi petempatan luar bandar negara Malaysia.
 • Memahami fungsi petempatan bandar negara Malaysia.
 
Topic 1 10 - Pembandaran
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Menerangkan dan menghuraikan ciri-ciri pembandaran di Malaysia.
 • Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran di Malaysia.
 • Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di Malaysia.
 • Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran di Malaysia.

 
Topic 1 11 - Keperluan Pengangkutan
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia.
 • menyenaraikan dan menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia
 
Topic 1 12 - Perkembangan Pengangkutan
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Menghuraikan perkembangan jaringan pengangkutan di Malaysia.
 • Menghuraikan faktor-faktor mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia.
 • Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara.
 • Membanding dan membezakan kepentingan jaringan pengangkutan di antara Malaysia dan Kanada.
 • Menyatakan kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar.
 • Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar.
 
Topic 1 13 - Perkembangan Sistem Perhubungan
Pada akhir pembelajaran ini, anda dapat:
 • Menyata dan menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia.
 • Menyenarai dan menjelaskan faktor-faktor perkembangan sistem perhubungan di Malaysia.
 • Menyata dan menghuraikan kepentingan perhubungan terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan governan.
 • Membandingkan kepentingan perhubungan negara Malaysia dengan Kanada.
 • Menyenarai dan menjelaskan kesan perkembangan perhubungan di Malaysia.
 • Menyata dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan sistem perhubungan.
 
Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • Educational Courseware

    • Secondary School

     • 04 - Geografi

     • moodleView all courses

Skip Settings

Settings


Disclaimer

Web application user is responsible for the accuracy and validity of the information provided and conceal the user's identity. The Government of Malaysia and Ministry of Education Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the negligence of the user.

Best viewed with Firefox 3.x and Internet Explorer 8.x above with screen resolution 1024 x 768.