SCORM packages

Topic Name Summary Report
Topic 1 01 - Martabat Iman

 • menyatakan konsep mertabat-mertabat iman dan dalil mertabat iman bertambah dan berkurang
01a
 • menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah iman dan cara-cara melakukannya
 • ikhlas berdoa memohon ditingkatkan iman kepada Allah SWT
 • menghuraikan setiap martabat iman
 • menyatakan sebab-sebab iman bertambah dan berkurang
 • menjelaskan kebaikan iman bertambah dan keburukan iman berkurang terhadap eseorang
 • sentiasa memelihara tingkah laku
 • menyenaraikan kesan-kesan iman yang bertambah dan iman yang berkurang
 • menerangkan perkara-perkara yang membatalkan iman
 • tekun dalam menuntut ilmu ain dan fardu kifayah
 
Topic 1 02 - Tingkat Iman
Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid-murid dapat:
Aras 1:
 • menyatakan konsep tingkat iman dan bahagian tingkat iman seseorang Muslim
 • menyatakan cara-cara untuk meningkatkan iman seseorang
 • sentiasa mengingati Allah SWT dengan berzikir dan bertasbih sebagai amalan harian
Aras 2:
 • menjelaskan pengertian setiap tingkat iman
 • memberikan ciri-ciri orang yang berada di dalam setiap tingkat iman
 • rajin membuat kajian tentang kesempurnaan iman berasaskan al-Quran dan al-sunnah
Aras 3:
 • menjelaskan perbandingan antara tingkat-tingkat iman
 • berusaha mempertingkatkan iman dengan meninggalkan maksiat

 
Topic 1 03 - Kemanisan Iman
Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid-murid dapat:
Aras 1:
 • menyatakan pengertian kemanisan iman(Halawat al-Iman) berdasarkan kepada hadis
 • menyatakan cara-cara untuk mencapai darjat kemanisan iman melalui ilmu, amal, zikir dan fikir
 • menghayati, mengamal dan membudayakan untuk mencapai darjat kemanisan iman
 • beriltizam dan istiqamah dengan sifat-sifat mahmudah semasa belajar
Aras 2:
 • menjelaskan secara terperinci untuk mencapai darjat kemanisan iman
 • menyatakan sebab-sebab amalan yang boleh membawa kepada kemanisan iman
 • menghuraikan kemanisan iman terhadap:
  • individu
  • masyarakat
 • membudayakan ibadah-ibadah sunat di dalam kehidupan seharian seperti solat sunat tahajud dan puasa sunat hari Isnin dan Khamis
Aras 3:
 • menilai kesan-kesan Halawat al-Iman dalam kehidupan seseorang muslim
 • menjelaskan cara hidup orang yang mencapai kemanisan iman dengan orang yang tidak mencapai kemanisan iman
 • menjelaskan keburukan apabila seseorang yang tidak mencapai kemanisan iman dalam amalan fardu ain dan fardu kifayah
 • ikhlas dalam mengamalkan fardu ain dan fardu kifayah

 
Topic 1 04 - Akidah Ahli al Sunah wal Jamaah - Pengenalan
Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid-murid dapat:
Aras 1:
 • Menyatakan pengertian Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
 • Menerangkan latar belakang kemunculan golongan Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
 • Menjelaskan akidah Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah adalah yang betul dan diikuti
 • Sentiasa membaca buku dan rencana ilmiah mengenai kepercayaan dan ideologi moden supaya tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah dan sesat
Aras 2:
 • Menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ajaran Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
 • Menyenaraikan tokoh-tokoh ulama Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
 • Berdedikasi dan mencontohi semangat jihad tokoh-tokoh ulama Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
Aras 3:
 • Menerangkan perbezaan akidah Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah dengan Syiah dan Khawarij
 • Sentiasa tenang dan ceria dalam kehidupan seharian
 
Topic 1 05 - Prinsip-prinsip Akidah Ahli al Sunah wal Jamaah
Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid-murid dapat:
Aras 1:
 • Menyatakan prinsip-prinsip akidah Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
 • Menerangkan sumber-sumber pegangan yang utama menurut Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah:-
  • Al-Quran
  • Al-Hadis
 • Tetap pendirian dengan akidah Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
Aras 2:
 • Menghuraikan prinsip-prinsip akidah Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
 • Menjelaskan kepentingan berpegang kepada sumber pegangan Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
 • Menghuraikan kebenaran prinsip-prinsip Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
 • Yakin dengan pegangan akidah Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
Aras 3:
 • Menerangkan perbandingan akidah Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah dengan Syiah dan Khawarij
 • Membincangkan langkah-langkah memelihara diri daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah
 • Berdisiplin dengan akidah yang bersumberkan al-Quran dan Al-Hadis
 
Topic 1 06 - Perbezaan Antara Muslim, Mukmin, Kafir, Fasik, Murtad, Munafik, Tidak Beragama dan Musyrik
Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid-murid dapat:
Aras 1:
 • Menyatakan pengertian mengenai Muslim, Mukmin, kafir, fasik, murtad, munafik, Musyrik dan mulhid
 • Mengambil iktibar bagi setiap perkara tersebut
 • Sentiasa mendalami ajaran Islam dan berkongsi pengalaman dengan rakan sebaya
Aras 2:
 • Menghuraikan ciri-ciri kumpulan Muslim, Mukmin, kafir, fasik, murtad, munafik, Musyrik dan mulhid
 • Menghuraikan sebab-sebab kemunculan kumpulan kafir, fasik, murtad, munafik, Musyrik dan mulhid
 • Berhemah tinggi dalam kehidupan seharian
Aras 3:
 • Menerangkan perbezaan antara setiap kumpulan tersebut
 • Merumuskan langkah-langkah menangani keburukan yang dibawa oleh kumpulan tersebut
 • Bertoleransi dalam pergaulan sesama rakan di sekolah
 
Topic 1 07 - Ajaran Sesat - Ciri-ciri dan Contoh Ajaran Sesat
Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid-murid dapat:
Aras 1:
 • Menyatakan maksud ajaran sesat dan menyeleweng
 • Menyatakan contoh-contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia seperti berikut:
  • Qadyani
  • Bahai
  • Taslim
 • Menyatakan ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng
 • Menyatakan cara menangani ajaran sesat dan menyeleweng
 • Sentiasa mengawal diri daripada perkara-perkara yang merosakkan iman
Aras 2:
 • Menjelaskan akibat mengamalkan ajaran tersebut kepada individu, masyarakat dan negara
 • Sentiasa membuat pertimbangan dalam setiap tindakan
Aras 3:
 • Menjelaskan langkah-langkah untuk menangani fahaman-fahaman sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam
 • Berusaha menjauhkan diri daripada amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam
 
Topic 1 08 - Qadyani
Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid-murid dapat:
Aras 1
 • Menyatakan maksud ajaran sesat
 • Menyatakan latar belakang ajaran Qadyani
 • Menyatakan ciri-ciri kesesatan ajaran Qadyani
 • Sentiasa mengawal diri daripada perkara-perkara yang merosakkan akidah
Aras 2
 • Menerangkan kedudukan dan perkembangan ajaran Qadyani di Malaysia
 • Menerangkan kedudukan dan perkembangannya di luar Malaysia
 • Menjelaskan kesan mengamalkan ajaran sesat kepada individu, masyarakat dan negara
 • Sentiasa berfikir dengan waras dan bijak sebelum mengambil tindakan
Aras 3
 • Menjelaskan langkah-langkah untuk menangani ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam
 • Sentiasa berusaha menjauhkan diri daripada terpengaruh dengan amalan-amalan yang menyalahi ajaran Islam yang sebenar

 
Topic 1 09 - Bahai - al Bahaiyah
Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid-murid dapat:
Aras 1
 • Menyatakan pengasas ajaran Bahai (al-Bahaiyah)
 • Menerangkan ciri-ciri ajaran Bahai
 • Tazkiyah al-Nafs dengan mendalami ilmu akidah yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadis
Aras 2
 • Menghuraikan ciri-ciri kesesatan yang terdapat dalam ajaran agama Bahai
 • Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut kepada individu, masyarakat dan negara
 • Menjaga hubungan kemanusiaan di antara Muslim dengan bukan Muslim dalam masyarakat
Aras 3
 • Menerangkan langkah-langkah untuk menangani ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam
 • Berusaha membaca dan mengkaji buku-buku agama di perpustakaan secara berterusan
 
Topic 1 10 - Taslim

v     Menyatakan pengasas ajaran Taslim

v     Menyatakan ciri-ciri ajaran Taslim

v     Menyatakan ciri-ciri kesesatan yang terdapat dalam ajaran Taslim

v     Yakin dengan akidah Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah

v     Menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut

v     Sentiasa mengamalkan sunah rasul

v     Merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil bagi membendung gejala-gejala ajaran sesat dalam masyarakat

v     Menjelaskan perbezaan antara ciri-ciri ajaran Taslim dengan Ahli al-Sunah Wa al-Jamaah

v     Jujur dan amanah dalam melaksanakan solat lima waktu dan beriltizam dengannya

 
Topic 1 11 - Perkembangan Islam Pada Zaman Bani Abasiyah: Penyebaran Islam, Semangat dan Jihad
Perkembangan Islam Pada Zaman Bani Abasiyah: Penyebaran Islam, Semangat dan Jihad
 
Topic 1 12 - Perkembangan Ilmu Pengetahuan

v     Menerangkan ilmu-ilmu yang telah diterokai pada zaman Bani Abbasiyah

v     Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan tokoh yang lahir pada zaman Bani Abbasiyah

v     Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyah

v     Berusaha menuntut pelbagai ilmu

v     Menjelaskan perkembangan institusi pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah

v     Menjelaskan peranan Bait al-Hikmah dalam perkembangan Islam

v     Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmu

v     Merumuskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan seimbang ilmu naqli dan akli pada zaman Bani Abbasiyah

v     Menerangkan kesan daripada kemajuan dan perkembangan ilmu terhadap tamadun manusia

v     Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu

 
Topic 1 13 - Ketenteraan

v     Menyatakan pencapaian ketenteraan pada zaman Abbasiyah

v     Menyatakan struktur organisasi ketenteraan zaman Abbasiyah

v     Menyatakan tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan Negara

v     Bersemangat al-Syajaah dalam diri untuk memelihara kedaulatan negara

v     Menghuraikan faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyah:

§         Struktur ketenteraan Islam yang terbaik

§         Pemimpin tentera yang berkaliber

§         Peralatan yang terbaik

v     Bersemangat juang dan sedia berkorban

v     Menghuraikan tugas dan fungsi ketenteraan pada zaman Abbasiyah

v     Menghuraikan perkaitan kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan dan kemajuan Negara

v     Keselamatan negara tanggungjawab bersama

 
Topic 1 14 - Pendidikan

v     Menghuraikan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah

v     Menyatakan faktor-faktor perkembangan institusi pendidikan

v     Menjelaskan pencapaian dalam bidang pendidikan

v     Peka terhadap kemajuan ilmu

v     Menjelaskan peranan Bait al-Hikmah terhadap pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah

v     Menjelaskan peranan institusi pendidikan lain

v     Menjelaskan kepentingan menguasai pelbagai bidang ilmu dalam era globalisasi

v     Sentiasa beristiqamah ketika menuntut pelbagai ilmu

v     Menghuraikan perbandingan dengan keadaan pendidikan pada zaman Umaiyah

v     Menjelaskan pencapaian pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah dengan negara luar

v     Berterima kasih, menghargai, mengasihi dan memuliakan ilmuwan Islam

 
Topic 1 15 - Ekonomi

v     Menyatakan sektor-sektor ekonomi utama zaman Abbasiyah

v     Menyatakan pencapaian-pencapaian bidang ekonomi

v     Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong bidang ekonomi

v     Menjelaskan sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyah

v     Menghuraikan peranan Baitulmal pada zaman Abbasiyah

v     Amanah dalam menjalankan tanggungjawab

v     Menghuraikan kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan Negara

v     Menyenaraikan keperluan kekuatan ekonomi umat Islam dalam dunia globalisasi

v     Mengambil iktibar daripada keunggulan pencapaian ekonomi pada zaman Abbasiyah

v     Berusaha dengan bersifat jujur dalam meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk menguasai bidang ekonomi

 
Topic 1 16 - Sains dan Teknologi

v     Menyatakan perkembangan sains dan teknologi pada zaman Abbasiyah

v     Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Abbasiyah

v     Bersemangat inisiatif, kreatif, inovatif berlandaskan petunjuk Allah SWT

v     Menjelaskan kepentingan menguasai sains dan teknologi

v     Meneladani kegigihan tokoh-tokoh silam dalam meningkatkan kemajuan sains dan teknologi

v     Menghuraikan kesan-kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Abbasiyah

v     Merumuskan keperluan menguasai bidang sains dan teknologi oleh umat Islam masa kini

v     Berani mencuba menghasilkan rekaan baru untuk faedah orang ramai

 
Topic 1 17 - Kegemilangan Tamadun Islam

v     Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam pada zaman Bani Abbasiyah

v     Menyatakan perbandingan kegemilangan tamadun Islam dari aspek:

§         Pentadbiran dunia luar dan pencapaian selepas Abbasiyah

§         Ekonomi

§         Pertahanan Negara

v     Sentiasa menghargai jasa-jasa pemimpin yang membangunkan tamadun umat

v     Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam pada zaman Abbasiyah sebagai iktibar dari aspek:

§         Pentadbiran

§         Ekonomi

§         Pertahanan Negara

v     Menghuraikan kegemilangan tamadun Islam sebagai iktibar ke arah memajukan diri

v     Menghuraikan implikasi keunggulan tamadun Islam pada zaman Bani Abbasiyah terhadap kemajuan hari ini

v     Merumuskan kewajipan generasi masa kini ke arah memartabatkan keunggulan tamadun Islam

v     Bertekad untuk memajukan diri, masyarakat dan Negara

v     Tekun dan gigih dalam setiap urusan untuk mencapai kecemerlangan diri

 
Topic 1 18 - Faktor Keunggulan dan Kemerosotan Tamadun Islam

v     Menyatakan faktor-faktor keunggulan dan kemerosotan tamadun Islam pada zaman Abbasiyah

v     Adil menjalankan tugas dan menghargai pemimpin-pemimpin yang berjasa

v     Menjelaskan kepentingan mempelajari kemerosotan tamadun Islam pada zaman Abbasiyah

v     Berfikiran terbuka dan sanggup menerima teguran

v     Menghuraikan faktor-faktor kemerosotan tamadun Islam pada zaman Abbasiyah sebagai iktibar sepanjang zaman

v     Menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kecemerlangan tamadun Islam

v     Bekerja secara kolektif (jamaah) untuk membangun tamadun Islam

 
Topic 1 19 - Tokoh - Ibnu Sina

v     Menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina

v     Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam

v     Mencontohi Ibnu Sina dalam menyepadukan ilmu tabie dan ilmu wahyu

v     Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu perubatan

v     Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan

v     Menyenaraikan hasil-hasil karya utama Ibnu Sina

v     Mengambil iktibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam menerokai dan menguasai ilmu

v     Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang perubatan terhadap dunia hari ini

v     Membuat perbandingan cabaran antara perubatan yang dahulu dan sekarang

v     Berusaha mengembalikan kecemerlangan Islam dalam bidang perubatan

v     Mencontohi Ibnu Sina dalam menyepadukan ilmu tabie dan ilmu wahyu

 
Topic 1 20 - Tokoh - Ibnu Khaldun

v     Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi Ibnu Khaldun

v     Menyatakan sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam

v     Mencontohi kegigihan Ibnu Khaldun dalam menuntut ilmu

v     Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun sehingga terkenal sebagai negarawan, sejarawan, budayawan dan cendekiawan

v     Menjelaskan keistimewaan hasil-hasil karya Ibnu Khaldun

v     Menjelaskan perkara-perkara utama yang terdapat dalam Muqaddimah

v     Ibnu Khaldun dalam membina tamadun manusia

v     Berusaha meningkatkan keterampilan diri dalam penguasaan pelbagai ilmu

v     Menghuraikan kesan-kesan sumbangan dan peninggalan Ibnu Khaldun terhadap tamadun manusia hari ini

 
Topic 1 21 - Tokoh - Jamaluddin Al Afghani
 

v     Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi yang menyokong kejayaan perjuangannya

v     Menyatakan sumbangan dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam

v     Sifat rendah diri, berani dan telus dapat menyokong kejayaan seseorang

v     Menjelaskan keperluan al-Islah dalam kehidupan seseorang

v     Menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dikemukakan oleh Jamaluddin al-Afghani

v     Mencontohi semangat juang serta prihatin terhadap umat Islam

v     Merumuskan kesan pemikiran Jamaluddin al-Afghani terhadap masyarakat Islam

v     Menghuraikan mengapa aliran pembaharuan Islam di Asia Barat lebih mempengaruhi pemikiran umat Islam di Tanah Melayu

v     Berjiwa besar dan sanggup memperjuangkan kebenaran

 
Topic 1 22 - Tokoh - Syeikh Muhamad Abduh

v     Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat-sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh

v     Menyatakan sumbangannya dan jasa-jasa terhadap pembangunan umat Islam

v     Menerangkan saranan-saranan utama Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang:

§         Ilmu

§         Pendidikan

v     Mengambil iktibar daripada riwayat hidup, jasa dan buah fikiran Syeikh Muhammad Abduh

v     Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha beliau melakukan gerakan pembaharuan

v     Menjelaskan idea-idea dalam bidang:

§         Ilmu

§         Pendidikan

§         Sahsiah

v     Mengambil iktibar cara meningkatkan kualiti hidup

v     Menghuraikan cara pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada dunia Islam

v     Membincangkan kesan pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada pembangunan umat Islam

v     Sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dan berani

 
Topic 1 23 - Tokoh - Prof Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)

v     Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi Hamka

v     Menyatakan sumbangan dan jasa-jasanya terhadap umat Islam

v     Menyatakan hasil-hasil karya beliau yang terkenal dalam bidang:

 • Falsafah

 • Kesusasteraan

 • Agama

v     Mengambil iktibar daripada riwayat hidup, jasa dan pemikiran Hamka

v     Berusaha secara berterusan dengan penuh semangat ketekunan

v     Menjelaskan usaha-usaha beliau untuk mengembangkan dakwah Islamiah di Nusantara

v     Menjelaskan mengapa beliau digelar "Mujaddid"

v     Mengamalkan sifat mujaddid dalam menegakkan agama, bangsa dan Negara

v     Menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh Hamka dalam perjuangannya

v     Menghuraikan kesan-kesan perjuangan Hamka terhadap pembangunan umat

v     Cekal dan tabah menghadapi cabaran

 
Topic 1 24 - Tokoh - Syeikh Tahir Jalalluddin

v     Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Tahir Jalaluddin

v     Menyatakan sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran terhadap:

§         Kesusasteraan

§         Ilmu falak

§         Pendidikan Islam

v     Mengambil iktibar daripada riwayat hidup, jasa dan idea-idea Syeikh Tahir Jalaluddin

v     Menghormati dan memuliakan para ilmuwan Islam

v     Menjelaskan bentuk pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin

v     Menjelaskan cara Syeikh Tahir Jalaluddin menyalurkan pembaharuan pemikiran kepada masyarakat Islam

v     Menjelaskan kegigihan dan semangat juang yang tinggi perlu dalam menegakkan syiar Islam

v     Menghuraikan kesan peninggalan beliau terhadap masyarakat dan umat Islam di Nusantara

v     Bersatu menegakkan Islam dalam mengekalkan tamadun umat

 
Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • Educational Courseware

    • Secondary School

     • 05 - Pendidikan Islam

     • moodleView all courses

Skip Settings

Settings


Disclaimer

Web application user is responsible for the accuracy and validity of the information provided and conceal the user's identity. The Government of Malaysia and Ministry of Education Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the negligence of the user.

Best viewed with Firefox 3.x and Internet Explorer 8.x above with screen resolution 1024 x 768.