SCORM packages

Topic Name Summary Report
Topic 1 1 - Konsep Akidah

v      Menyatakan pengertian akidah

v      Memahami ciri-ciri akidah yang betul dan akidah yang salah

v      Mengamalkan akidah yang benar

v      Menghuraikan mengapa kita perlu akidah yang betul

v      Mempertahankan akidah dengan hujah berdasarkan 
   
alam syahadah secara ringkas

v      Memahami perkaitan antara akidah dan syariat

v      Menjelaskan bagaimana cara membetulkan akidah

 
Topic 1 2 - Asas-asas Akidah Islamiah

v      Mengetahui akidah Islamiah berasaskan sumber yang betul dan tepat

v      Memahami akidah Islam mempunyai bukti yang benar dan jelas

v      Mengetahui tujuan mempelajari ilmu akidah

v      Memahami segala percakapan, perbuatan dan gerak hati seseorang berkaitan 
          dengan akidah boleh memantap atau menjejaskan akidah

v      Sentiasa menjaga akidah

v      Memahami akidah Islamiah mempunyai tujuan-tujuan 

          yang mulia dan berguna untuk manusia

v      Mengetahui akidah Islamiah merangkumi :

·         al-Uluhiyat

·         al-Rububiyat

·         al-Nubuwat

·         al-Sami'yat

v      Memahami faktor pendorong seseorang melakukan salah laku akidah


 
Topic 1 3 - Akidah Beteraskan Rukun Iman

 

v      Menyebut Rukun Iman

v      Menjelaskan maksud setiap Rukun Iman

v      Memahami terjemahan dalil naqli

v      Menyenaraikan akibat tidak percaya Rukun Iman

v      Yakin dengan Rukun Iman

v      Bersyukur dengan nikmat iman yang diberi

v      Menerangkan konsep Rukun Iman

v      Hikmah percaya kepada Rukun Iman terhadap:

·         diri

·         keluarga

·         masyarakat

v      Memahami Rukun Iman sebagai asas akidah

v      Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada

     perkara-perkara yang merosakkan iman

v      Menjelaskan hubungan antara rukun-rukun iman

v      Melakukan amalan-amalan sunat sebagai usaha memantapkan iman

 
Topic 1 4 - Dalil Tentang Kewujudan Allah S.W.T. Berdasarkan ...

v      Membaca dalil naqli tentang kewujudan Allah S.W.T : Surah al-Zumar ayat 62

v      Menjelaskan makna keseluruhan ayat di atas

v      Mengemukakan bukti kewujudan Allah S.W.T dan keEsaan Allah S.W.T   
          melalui alam syahadah

v      Bersyukur atas nikmat Allah S.W.T terutamanya tentang kejadian diri

v      Mengemukakan bukti kewujudan Allah S.W.T secara logik (mantik) dan kejadian
          alam

v      Memahami bahawa Allah S.W.T yang menjadikan alam dan menentukan
          peraturan atau syariat

v      Menghafaz dalil kewujudan Allah S.W.T iaitu ayat 62 Surah al-Zumar

v      Menyenarai dan menghuraikan kejadian di alam ini 
   
yang di luar kemampuan manusia

 
Topic 1 5 - Konsep Muslim dan Mukmin

v      Memahami pengertian Islam, Iman dan Ihsan

v      Membezakan antara mukmin dan muslim

v      Memahami maksud mukmin dan muslim

·         dari segi syarak

·         dari segi penggunaan bahasa

v      Mempertingkatkan diri menjadi muslim dan mukmin

v      Meyakini dan menyedari bahawa Allah S.W.T melihat perbuatan kita

v      Menjelaskan sifat-sifat seseorang muslim dan mukmin

v      Memahami ciri ihsan dalam kehidupan

v      Memahami implikasi ihsan dalam kehidupan murid

v      Sentiasa berlumba-lumba berbuat amal kebajikan

 
Topic 1 6 - Masyarakat Arab Sebelum dan Selepas Kelahiran Rasulullah

v      Menyatakan pengertian jahiliah

v      Menyatakan keadaan masyarakat Jahiliah dari segi kepercayaan, sosial,    
          politik dan ekonomi

v      Menerangkan keadaan masyarakat Arab selepas kerasulan Nabi Muhammad
          s.a.w

v      Menghindari diri daripada pergaulan bebas

v      Membanding antara masyarakat Arab sebelum dan selepas kerasulan Nabi 
          Muhammad s.a.w seperti keamanan, keadilan dan pembelaan golongan yang
          lemah dan kaum wanita

v      Memahami kebaikan-kebaikan yang terhasil selepas kelahiran Rasulullah s.a.w

v      Menyenaraikan akibat keengganan sebahagian masyarakat Arab menerima
           ajaran Rasulullah s.a.w

v      Menyenaraikan kelebihan masyarakat yang menerima ajaran Rasulullah s.a.w

v      Sentiasa membantu kawan dan orang yang memerlukan pertolongan

 

 
Topic 1 7 - Riwayat Hidup Rasulullah S.A.W.

v  Menyebut nasab keturunan Rasulullah s.a.w daripada sebelah bapa dan ibunya secara ringkas

v  Menceritakan kisah Rasulullah s.a.w :

·         Semasa kelahiran

·         Semasa bersama ibunya

·         Semasa bersama datuknya

·         Semasa bersama bapa saudaranya

·         Sewaktu remaja

v  Mengetahui kehidupan Rasulullah s.a.w sebelum dan selepas menjadi Rasul

v  Mencintai Rasulullah s.a.w dan berselawat ke atas Nabi

v  Sabar dan tabah menghadapi dugaan dan kesusahan hidup

v  Prihatin dan simpati kepada anak-anak yatim

v  Mengambil iktibar sifat Rasulullah s.a.w menghadapi dugaan hidup

v  Membandingkan kehidupan baginda sebelum dan selepas menjadi Rasul

v  Menilai sifat-sifat Rasulullah s.a.w  yang pandai menyesuaikan diri dengan keluarga bapa saudaranya

v  Mengenal pasti keturunan Rasulullah s.a.w sebelah bapa dan ibunya

v  Menyenaraikan perbezaan sifat Rasulullah s.a.w dengan manusia biasa

Bertanggungjawab kepada diri, keluarga, dan masyarakat

 
Topic 1 8 - Perjuangan Nabi Muhammad S.A.W. Di Mekah

v  Memahami perjuangan Rasulullah s.a.w di Mekah ialah untuk menyampaikan akidah

v  Menjelaskan bentuk ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w

v  Memahami perihal Rasulullah s.a.w menghadapi ancaman dan cabaran

v  Memahami Rasulullah s.a.w tetap dalam perjuangan walaupun ditawarkan dengan ganjaran harta benda dan wang ringgit

v  Memahami bentuk-bentuk usaha dan tindakan Rasulullah s.a.w semasa di Mekah

v  Memahami faktor-faktor yang mendorong kecekalan Rasulullah s.a.w

v  Mengenalpasti ciri-ciri masyarakat jahiliah yang wujud pada zaman sekarang
 dalam pergaulan harian

v  Menjelaskan kecekalan Rasulullah s.a.w dalam perjuangan 

     mengembangkan Islam

 
Topic 1 9 - Hijrah Rasulullah s.a.w. ke Madinah dan Pengajaran yang Diperolehi

v  Menceritakan peristiwa Hijrah

v  Meneladani pengorbanan dan semangat jihad yang ditunjukkan oleh golongan

  Muhajirin dan Ansar

v  Menghurai pengertian hijrah yang tersurat dan pengertian tersirat

v  Murid dapat menjelaskan kelebihan hijrah dalam membina tamadun diri

 
Topic 1 10 - Faktor-faktor Kejayaan dan Strategi Dakwah

v  Menyatakan peristiwa perlantikan baginda sebagai Rasul

·         Dari segi syarak

·         Dari segi penggunaan biasa

v  Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah s.a.w dan cara baginda berdakwah

v  Menerangkan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w

  semasa berdakwah secara rahsia dan terang-terangan

v  Merumuskan hikmah pendekatan dakwah secara rahsia dan terang-terangan

 
Topic 1 11 - Sayidina Abu Bakar al-Siddiq r.a.

v  Menyatakan riwayat hidup dan peribadinya

v  Menyatakan peranan Sayidina Abu Bakar al-Siddiq r.a sebagai sahabat karib    
 Rasullulah s.a.w bergelar al-Siddiq

v  Menerangkan sumbangan Sayidina Abu Bakar al-Siddiq r.a dan pengorbanan dalam
 menegakkan dakwah Islamiah bersama Rasulullah s.a.w harta, tenaga dan jiwa raga

v  Meneladani sifat, amalan dan pemikiran Sayidina Abu Bakar al-Siddiq r.a

v  Menceritakan perlantikan Sayidina Abu Bakar al-Siddiq r.a menjadi khalifah

v  Menceritakan jasa-jasa Sayidina Abu Bakar al-Siddiq r.a

v  Menghuraikan kesan kepimpinan Sayidina Abu Bakar al-Siddiq r.a kepada 
 perkembangan Islam dari segi politik dan agama

 
Topic 1 12 - Sayidatina Khadijah Al-Khuwailid r.a.

v  Memahami riwayat hidup dan peribadi Sayidatina Khadijah binti Khuwailid

v  Menerangkan sumbangan beliau terhadap:

·         Perkembangan Islam

·         Sebagai isteri yang solehah dan dermawan

v  Bijaksana dalam menghadapi cabaran

v  Meneladani sifat dermawan Sayidatina Khadijah

v  Mempertingkatkan kegigihan belajar dan berusaha menjadi murid yang cemerlang

v  Menceritakan peranan Saidatina Khadijah dalam menegakkan Islam bersama-sama
  Rasulullah s.a.w

v  Menjelaskan keistimewaan Saidatina Khadijah binti Khuwailid dalam menegakkan 
  Islam

v  Menghuraikan ciri-ciri keistimewaan Sayidatina Khadijah binti Khuwailid

v  Memahami sumbangan wanita di dalam mengembangkan Islam

 
Topic 1 13 - Bilal Bin Rabah r.a.

v  Memahami riwayat hidup dan peribadi Bilal bin Rabah r.a

v  Menerangkan sumbangan dan pengorbanan Bilal bin Rabah r.a dalam mempertahankan iman dan kebenaran

v  Menghormati sesama insan tanpa memandang darjat

v  Meneladani kekentalan iman Bilal bin Rabah r.a

v  Menceritakan kisah keteguhan iman Bilal bin Rabah r.a

v  Menyatakan pengajaran yang boleh dicontohi dengan kisah Bilal bin Rabah r.a

v  Merumuskan sumbangan Bilal bin Rabah r.a dalam perkembangan Islam

 
Topic 1 14 - Sumaiyah r.a.

v  Menyatakan riwayat hidup dan peribadi Sumaiyah r.a

v  Menyebut sumbangan dan perngorbanannya

v  Menyatakan bentuk kesabaran keluarga Yassir dan sebab Sumaiyah r.a di jamin syurga oleh Rasulullah s.a.w berdasarkan hadis

v  Berani mempertahankan aqidah

v  Tabah menghadapi cabaran hidup dan ujian Allah S.W.T

v  Menyebut sumbangan dan pengorbanan Sumaiyah r.a

v  Menyatakan bentuk kesabaran keluarga Yasir dan sebab Sumaiyah r.a dijamin syurga oleh Rasulullah s.a.w berdasarkan hadis

v  Menyenaraikan pengorbanan Sumaiyah r.a sehingga dijamin masuk syurga

voleh Rasulullah s.a.w

v  Merumuskan pengajaran yang boleh dikaitkan daripada peristiwa Sumaiyah r.a

v  Membandingkan pengorbanan Sumaiyah r.a dengan kehidupan murid

 
Topic 1 15 - Akidah Sumatif
Akidah Sumatif
 
Topic 1 16 - Sirah Sumatif
Sirah Sumatif
 
Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • Educational Courseware

    • Secondary School

     • 05 - Pendidikan Islam

     • moodleView all courses

Skip Settings

Settings


Disclaimer

Web application user is responsible for the accuracy and validity of the information provided and conceal the user's identity. The Government of Malaysia and Ministry of Education Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the negligence of the user.

Best viewed with Firefox 3.x and Internet Explorer 8.x above with screen resolution 1024 x 768.