LMS Teachers' Practice Area Negeri Sembilan Group B
(LMS Teachers' Practice Area Negeri Sembilan Group B)


Pusat Kegiatan Guru Keramat, Kuala Lumpur